Kvalitativní testovací papírky Zobrazit větší

Kvalitativní testovací papírky

Nové

Testovací papírky umožňují kvalitativní detekci iontů a sloučenin. Detekují, zda je složka přítomna v koncentraci nad definovaným limitem. Vyznačují se vysokou citlivostí.

Více informací

205 Kč bez DPH

Více informací

Při objednávce  testu Alkalická fosfatáza, obj. č. MN90612, bude k dopravnému připočtena částka 60 Kč + DPH. Tento test zasíláme s chladicím gelem.

Test Typ Rozsah Stanovení Obj. č. Min. mn. Cena Přidat do košíku
Alkalická fosfatáza Proužky 10 x 95 mm PHOSPHATESMO MI, limit 0,5 % syrového mléka v pasterizovaném mléku 50 MN90612 1 983 Kč bez DPH
koupit
Amoniak NH4+ Proužky 7 x 60 mm AMMONIUM, 0-0,5-1-3-6 mg/l NH4+ 25 MN90714 1 640 Kč bez DPH
koupit
Amoniak NH3, NH4+ Proužky 20 x 70 mm AMMONIUM, limit 10 mg/l NH4+ 200 MN90722 1 1 439 Kč bez DPH
koupit
Antimon, Sb3+ Proužky 20 x 70 mm ANTIMONY, limit 5 mg/l Sb3+ 200 MN90723 1 1 165 Kč bez DPH
koupit
Arzen, AsH3 Proužky 20 x 70 mm ARSENIC (papír s bromidem rtuti), limit 0,5 µg As 200 MN90762 1 1 165 Kč bez DPH
koupit
Bismut, Bi3+ Proužky 20 x 70 mm BISMUTH, limit 60 mg/l Bi3+ 200 MN90733 1 1 165 Kč bez DPH
koupit
Boritany, kys. boritá, H3BO3, BO33- Proužky 20 x 70 mm Kurkumový papír, limit 20 mg/l B 200 MN90747 5 672 Kč bez DPH
koupit
Draslík, K+ Proužky 20 x 70 mm POTASSIUM, limit 250 mg/l K+ 200 MN90727 1 1 439 Kč bez DPH
koupit
Dusičnany a dusitany Role 5 m NITRATESMO, limit 10 mg/l NO3-, 5 mg/l NO2- - MN90611 1 1 441 Kč bez DPH
koupit
Dusitany, kys. dusitá (standardní citlivost) Role 5 m Škrobový papír s KI, MN816N, limit 1 mg/l NO2- / 1 mg/l volného Cl2 - MN90754 5 432 Kč bez DPH
koupit
Dusitany, kys. dusitá (standardní citlivost) NB 3 role Škrobový papír s KI, MN816N, limit 1 mg/l NO2- / 1 mg/l volného Cl2 - MN90755 2 480 Kč bez DPH
koupit
Dusitany, kys. dusitá (standardní citlivost) Sešitek 10 x 75 mm Škrobový papír s KI, MN816N, limit 1 mg/l NO2- / 1 mg/l volného Cl2 100 MN90756 5 260 Kč bez DPH
koupit
Dusitany (pro „spot“ test) Proužky 20 x 70 mm Škrobový papír s Kl, MN616T, limit 1 mg/l NO2- / 1 mg/l volného Cl2 200 MN90758 5 672 Kč bez DPH
koupit
Fluoridy F-, H2F2 Proužky 20 x 70 mm FLUORIDE, 20 mg/l F- 200 MN90750 1 1 246 Kč bez DPH
koupit
Fluoridy F- semikv. 30 disků a reagencie 0-2-5-10-20-50-100 mg/l F– 30 MN90734 1 2 504 Kč bez DPH
koupit
Hliník, Al3+ Proužky 20 x 70 mm ALUMINIUM , limit 10 mg/l Al3+ 100 MN90721 1 856 Kč bez DPH
koupit
Hydrogensulfidy, sulfidy H2S, S2- Role 5 m Octan olovnatý, 1 kapka roztoku obsahujícího 5 mg/l sulfidu (S2-) vykazuje pozitivní reakci - MN90744 5 399 Kč bez DPH
koupit
Hydrogensulfidy, sulfidy H2S, S2- NB 3 role Octan olovnatý, 1 kapka roztoku obsahujícího 5 mg/l sulfidu (S2-) vykazuje pozitivní reakci - MN90745 2 445 Kč bez DPH
koupit
Hydrogensulfidy, sulfidy H2S, S2- Proužky 10 x 75 mm Octan olovnatý, 1 kapka roztoku obsahujícího 5 mg/l sulfidu (S2-) vykazuje pozitivní reakci 100 MN90746 5 205 Kč bez DPH
koupit
Chlor, volné halogeny Proužky 20 x 70 mm CHLORTESMO, limit 1 mg/l Cl2 200 MN90603 1 1 464 Kč bez DPH
koupit
Chrom, chromany Cr6+, CrO42 Proužky 20 x 70 mm CHROMIUM, limit 2 mg/l Cr3+ nebo 5 mg/l CrO42– 200 MN90724 1 867 Kč bez DPH
koupit
INDIPRO, proteiny kritická místa 60 proužků a činidla HACCP, limit 50 µg BSA 60 MN90765 1 3 173 Kč bez DPH
koupit
Kobalt, Co2+ Proužky 20 x 70 mm COBALT, limit 25 mg/l Co2+ 100 MN90728 1 867 Kč bez DPH
koupit
Krevní stopy Papírky 15 x 30 mm PEROXTESMO KM 25 MN90605 1 3 972 Kč bez DPH
koupit
Kyanidy CN-, HCN Role 5 m CYANTESMO, limit 0,2 mg/l kyseliny kyanovodíkové - MN90604 1 1 441 Kč bez DPH
koupit
Sperma, kyselá fosfatáza, pro kriminalistiku Papírky 15 x 30 mm PHOSPHATESMO KM 25 MN90607 1 3 972 Kč bez DPH
koupit
Kyselina kyanurová pro bazény Papírky 6 x 95 mm CYANURIC ACID, 0-50-100-150-300 mg/l Cya 25 MN90710 5 343 Kč bez DPH
koupit
Měď, Cu+, Cu2+ Papírky 40 x 25 mm CUPROTESMO, limit 0,05 μg na povrchu, 3-5 mg/l Cu v roztoku 40 MN90601 1 1 441 Kč bez DPH
koupit
Měď, Cu2+ Proužky 20 x 70 mm COPPER, limit 20 mg/l Cu2+ 200 MN90729 1 1 165 Kč bez DPH
koupit
Nikl, Ni2+ Proužky 20 x 70 mm NIKL, 10 mg/l Ni2+ 200 MN90730 1 1 165 Kč bez DPH
koupit
Olovo, Pb2+ Papírky 40 x 25 mm PLUMBTESMO, limit 5 mg/l 40 MN90602 1 1 738 Kč bez DPH
koupit
Peroxidáza v potravinách Papírky 15 x 15 mm PEROXTESMO KO 100 MN90606 1 2 642 Kč bez DPH
koupit
Peroxidáza v mléku Papírky 15 x 15 mm PEROXTESMO MI, limit 3 % syrového mléka v UHT-mléku 100 MN90627 1 800 Kč bez DPH
koupit
Redukční činidla, SO2, siřičitany Role 5 m Škrobový papír s jodičnanem, limit 5 mg/l SO2 - MN90753 5 420 Kč bez DPH
koupit
Ropné produkty ve vodě a půdě Proužky 20 x 70 mm OIL testovací papír, limit petrolether: 250 mg/l, benzín: 10 mg/l, topný olej: 5 mg/l, mazací olej: 1 mg/l 100 MN90760 1 1 165 Kč bez DPH
koupit
Rozložení vody v másle Papírky 78 x 40 mm WATOR 50 MN90610 1 1 349 Kč bez DPH
koupit
Siřičitany, oxid siřičitý Proužky 20 x 70 mm SULPHITE, limit 10 mg/l Na2SO3 100 MN90763 1 1 165 Kč bez DPH
koupit
Sulfidy Role 5 m SULPHIDE, limit 1 kapka roztoku obsahující 5 mg/l sulfidu (S2-) vykazuje pozitivní reakci - MN90761 1 376 Kč bez DPH
koupit
Stříbro, Ag+ Proužky 20 x 70 mm SILVER, limit 20 mg/l Ag+ 200 MN90732 1 1 165 Kč bez DPH
koupit
Voda v organických rozpouštědlech Role 5 m WATESMO - MN90609 1 1 189 Kč bez DPH
koupit
Zirkon, Zr4+ Proužky 20 x 70 mm ZIRKONIUM, limit 20 mg/l Zr4+ 100 MN90721 1 856 Kč bez DPH
koupit
Železo, Fe2+ Proužky 20 x 70 mm Dipyridylový papír, limit 2 mg/l Fe2+ 200 MN90725 1 1 165 Kč bez DPH
koupit
Železo, Fe2+, Fe3+ Proužky 20 x 70 mm IRON, 10 mg/l Fe2+ nebo Fe3+ 100 MN90726 1 856 Kč bez DPH
koupit
Vlhkost - Waterfinder Role 7 m - - MN90630 1 1 590 Kč bez DPH
koupit
Barvení Proužky 20 x 70 mm - 200 MN90751 1 672 Kč bez DPH
koupit