Testovací soupravy Visocolor Zobrazit větší

Testovací soupravy Visocolor®

Nové

Vyšetřovací soupravy Visocolor® jsou plně vybavené „minilaboratoře“ určené pro testování především v terénu, ale použitelné i v laboratoři pro stanovení koncentračního rozmezí. Široce užívané ve školách a kurzech, pro demonstraci principů kolorimetrie a jednoduché laboratorní úlohy.

Více informací

580 Kč bez DPH

Více informací

Série ALPHA je nejjednodušším provedením díky multikomponentním reagenciím. Vyhodnocení s barevnou kartou nebo titračně se změ­nou barvy činidla.

Testy řady ECO se obejdou téměř bez škod­livých látek a jsou určené především pro analytické kufříky, ale jsou plně funkční i samostatně. Vyhodnocení s barevnou škálou nebo titračně.

Řada TITR - jde o titrační provedení některých rozborů založených na vo­lumetric­ké analýze. Výsledek se odečítá přímo v daných jednotkách na byretě nebo z počtu kapek nut­ných k dosažení barevné změny.

Visocolor® HE mají vysokou citlivost ke stanovovaným parametrům. Jsou vhodné pro stanovení s nízkou mezí de­tekce. Vyznačují se dlouhou optickou dráhou – výškou vrstvy a dokonalým odečtem výsledku.

Sypké reagencie Powder Pillows (typ PP) představují skupinu fotometrických testů, které kombinují snadné dávkování činidel s fotometrickou přesností. Sypké reagencie Visocolor® byly dle možností zbaveny nebezpečných látek. Všechny sypké reagencie Visocolor® obsahují přesné množství reagencií pro jeden test.

Příslušenství

Kompaktní fotometr NanoColor® PF-12Plus Kompaktní fotometr PF-3 Kufříkové laboratoře
Test Typ Rozsah Stanovení Obj. č. Min. mn. Cena Přidat do košíku
Acidita AC 7 TITR 0,2 – 7,2 mmol/l 200 MN915006 1 1 393 Kč bez DPH
koupit
Acidita AC 7 TITR NB 200 MN915206 1 935 Kč bez DPH
koupit
Alkalita AL 7 TITR 0,2 – 7,2 mmol/l 200 MN915007 1 1 393 Kč bez DPH
koupit
Alkalita AL 7 TITR NB 200 MN915207 1 935 Kč bez DPH
koupit
Alkalita TA, PF-3 ECO 5 – 250 mg/l CaCO3 100 MN931204 1 1 244 Kč bez DPH
koupit
Amoniak HE 0,02 – 0,50 mg/l NH4+ 110 MN920006 1 2 870 Kč bez DPH
koupit
Amoniak HE NB 110 MN920106 1 1 805 Kč bez DPH
koupit
Amoniak ALPHA 0,2 – 3 mg/l NH4+ 50 MN935012 1 1 096 Kč bez DPH
koupit
Amoniak 3 ECO 0,2 – 3 mg/l NH4+ 50 MN931008 1 1 485 Kč bez DPH
koupit
Amoniak 3 ECO NB/PF-12, PF-3E 50 MN931208 1 798 Kč bez DPH
koupit
Amoniak 15 ECO 0,5 – 15 mg/l NH4+ 50 MN931010 1 1 565 Kč bez DPH
koupit
Amoniak 15 ECO NB/PF-12 50 MN931210 1 1 038 Kč bez DPH
koupit
Brom ECO 0,10 – 13 mg/l Br2 200 MN931211 1 1 462 Kč bez DPH
koupit
DEHA ECO 0,01 – 0,30 mg/l DEHA 125 MN931024 1 2 561 Kč bez DPH
koupit
DEHA ECO NB 125 MN931224 1 1 565 Kč bez DPH
koupit
Draslík ECO 2 – 15 mg/l K+ 60 MN931032 1 3 042 Kč bez DPH
koupit
Draslík ECO NB/PF-12, PF-3E 60 MN931232 1 2 126 Kč bez DPH
koupit
Dusičnany ALPHA 2 – 50 mg/l NO3- 100 MN935065 1 1 027 Kč bez DPH
koupit
Dusičnany ECO 1 - 120 mg/lNO3- 110 MN931041 1 1 279 Kč bez DPH
koupit
Dusičnany ECO NB/PF-12, PF-3E 110 MN931241 1 626 Kč bez DPH
koupit
Dusitany HE 0,005 – 0,10 mg/l NO2- 150 MN920063 1 2 870 Kč bez DPH
koupit
Dusitany HE NB 150 MN920163 1 1 805 Kč bez DPH
koupit
Dusitany ECO 0,02 – 0,5 mg/l NO2- 120 MN931044 1 1 302 Kč bez DPH
koupit
Dusitany ECO NB/PF-12 120 MN931244 1 764 Kč bez DPH
koupit
Dusitany ALPHA 0,05 – 1,0 mg/l NO2- 200 MN935066 1 718 Kč bez DPH
koupit
Fluoridy fotometricky ECO 0,1 – 2,0 mg/l F- 150 MN931227 1 958 Kč bez DPH
koupit
Fosforečnany HE 0,05 – 1,0 mg/l P 300 MN920082 1 2 870 Kč bez DPH
koupit
Fosforečnany HE NB 300 MN920182 1 1 805 Kč bez DPH
koupit
Fosforečnany ECO 0,2 – 5 mg/l P 80 MN931084 1 1 325 Kč bez DPH
koupit
Fosforečnany ECO NB/PF-12, PF-3E 80 MN931284 1 741 Kč bez DPH
koupit
Fosforečnany ALPHA 2 – 20 mg/l PO43- 70 MN935079 1 993 Kč bez DPH
koupit
Fosforečnany (DEV) HE 0,01 – 0,25 mg/l P 100 MN920080 1 2 824 Kč bez DPH
koupit
Fosforečnany (DEV) HE NB 100 MN920180 1 1 782 Kč bez DPH
koupit
Hliník ECO 0,10 – 0,50 ml/l Al3+ 50 MN931006 1 1 943 Kč bez DPH
koupit
Hliník ECO NB/PF-12 50 MN931206 1 1 210 Kč bez DPH
koupit
Hydrazin ECO 0,05 - 0,40 mg/l 130 MN931030 1 2 321 Kč bez DPH
koupit
Hydrazin ECO NB 130 MN931230 1 1 622 Kč bez DPH
koupit
Chlor 1 volný, celkový ECO 0,1 – 2,0 mg/l Cl2 150 MN931035 1 1 347 Kč bez DPH
koupit
Chlor 1 volný, celkový ECO NB/PF-12, PF-3A 150 MN931235 1 809 Kč bez DPH
koupit
Chlor 2 volný, celkový ECO 0,1 – 2,0 mg/l Cl2 150 MN931015 1 1 302 Kč bez DPH
koupit
Chlor 2 volný, celkový ECO NB/PF-12, PF-3A 150 MN931215 1 786 Kč bez DPH
koupit
Chlor volný ECO 0,1 – 2,0 mg/l Cl2 150 MN931016 1 1 336 Kč bez DPH
koupit
Chlor volný ECO NB/PF-12, PF-3E 150 MN931216 1 901 Kč bez DPH
koupit
Chlor volný a celk. fotometricky ECO 0,05 – 6,00 mg/l Cl2 200 MN931217 1 935 Kč bez DPH
koupit
Chlor volný fotometricky ECO 0,05 – 6,00 mg/l Cl2 400 MN931219 1 1 279 Kč bez DPH
koupit
Chlor ALPHA 0,25 – 2,0 mg/l Cl2 180 MN935019 1 626 Kč bez DPH
koupit
Chlor a pH v bazénech ECO 0,1 – 2,0 mg/l Cl2 ║ pH 6,9 – 8,2 150 MN931090 1 1 748 Kč bez DPH
koupit
Chlor a pH v bazénech ECO NB 150 MN931290 1 981 Kč bez DPH
koupit
Chlor volný a celkový HE 0,02 – 0,60 mg/l Cl2 2 x 160 MN920015 1 2 870 Kč bez DPH
koupit
Chlor volný a celkový HE NB 2 x 160 MN920115 1 1 805 Kč bez DPH
koupit
Chlordioxid ECO 0,2 - 3,8 mg/l Cl- 150 MN931021 1 2 034 Kč bez DPH
koupit
Chlordioxid ECO NB/PF-12, PF-3A 150 MN931221 1 1 370 Kč bez DPH
koupit
Chloridy ECO 1 – 60 mg/l Cl- 90 MN931018 1 1 576 Kč bez DPH
koupit
Chloridy ECO NB/PF-12 90 MN931218 1 1 038 Kč bez DPH
koupit
Chloridy CL 500 TITR 5 – 500 mg/l Cl- 300 MN915004 1 1 897 Kč bez DPH
koupit
Chloridy CL 500 TITR NB 300 MN915204 1 1 325 Kč bez DPH
koupit
Chrom ECO 0,02 – 0,50 mg/l Cr (VI) 140 MN931020 1 1 611 Kč bez DPH
koupit
Chrom ECO NB/PF-11, PF-12 140 MN931220 1 1 141 Kč bez DPH
koupit
Křemík HE 0,01 – 0,30 mg/l Si 120 MN920087 1 2 870 Kč bez DPH
koupit
Křemík HE NB 120 MN920187 1 1 805 Kč bez DPH
koupit
Křemík ECO 0,2 – 3,0 mg/l SiO2 80 MN931033 1 1 805 Kč bez DPH
koupit
Křemík ECO NB/PF-12 80 MN931233 1 1 107 Kč bez DPH
koupit
Křemík fotometricky - 10 – 200 mg/l SiO2 100 MN931234 1 1 290 Kč bez DPH
koupit
Kyanidy HE 0,002 – 0,04 mg/l CN- 55 MN920028 1 2 824 Kč bez DPH
koupit
Kyanidy HE NB 55 MN920128 1 1 782 Kč bez DPH
koupit
Kyanidy ECO 0,01 – 0,20 mg/l CN- 100 MN931022 1 2 195 Kč bez DPH
koupit
Kyanidy ECO NB/PF-12 100 MN931222 1 1 279 Kč bez DPH
koupit
Kyselina kyanurová ECO 10 – 100 mg/l Cya 100 MN931023 1 2 584 Kč bez DPH
koupit
Kyselina kyanurová ECO NB/PF-12, PF-3A 100 MN931223 1 1 199 Kč bez DPH
koupit
Kyslík SA 10 TITR 0,2 – 10 mg/l O2 100 MN915009 1 2 653 Kč bez DPH
koupit
Kyslík SA 10 TITR NB 100 MN915209 1 2 023 Kč bez DPH
koupit
Kyslík ECO 1 – 10 mg/l O2 50 MN931088 1 1 668 Kč bez DPH
koupit
Kyslík ECO NB/PF-12 50 MN931288 1 1 176 Kč bez DPH
koupit
Mangan HE 0,03 – 0,50 mg/l Mn 100 MN920055 1 2 824 Kč bez DPH
koupit
Mangan HE NB 100 MN920155 1 1 782 Kč bez DPH
koupit
Mangan ECO 0,1 - 1,5 mg/l Mn 70 MN931038 1 1 851 Kč bez DPH
koupit
Mangan ECO NB/PF-12 70 MN931238 1 1 164 Kč bez DPH
koupit
Měď HE 0,04 – 0,50 mg/l Cu2+ 150 MN920050 1 2 870 Kč bez DPH
koupit
Měď HE NB 150 MN920150 1 1 805 Kč bez DPH
koupit
Měď ECO 0,1 – 1,5 mg/l Cu2+ 100 MN931037 1 1 542 Kč bez DPH
koupit
Měď ECO NB/PF-12 100 MN931237 1 832 Kč bez DPH
koupit
Nikl ECO 0,1 – 1,5 mg/l Ni2+ 150 MN931040 1 2 332 Kč bez DPH
koupit
Nikl ECO NB/PF-12 150 MN931240 1 1 405 Kč bez DPH
koupit
pH HE pH 4,0 – 10,0 500 MN920074 1 2 824 Kč bez DPH
koupit
pH HE NB 500 MN920174 1 1 782 Kč bez DPH
koupit
pH ECO pH 4,0 – 9,0 400 MN931066 1 1 302 Kč bez DPH
koupit
pH ECO NB 400 MN931266 1 615 Kč bez DPH
koupit
pH ECO pH 6,0 – 8,2 150 MN931270 1 1 611 Kč bez DPH
koupit
pH ALPHA pH 5,0 - 9,0 200 MN935075 1 821 Kč bez DPH
koupit
Sírany ECO 25 – 200 mg/l SO42- 100 MN931092 1 2 183 Kč bez DPH
koupit
Sírany ECO NB/PF-12 100 MN931292 1 1 015 Kč bez DPH
koupit
Siřičitany ECO 1 kapka ≡ 1 mg/l SO32- 60 MN931095 1 1 302 Kč bez DPH
koupit
Siřičitany SU 100 TITR 2 – 100 mg/l SO32- 100 MN915008 1 2 046 Kč bez DPH
koupit
Siřičitany SU 100 TITR NB 100 MN915208 1 1 531 Kč bez DPH
koupit
Sulfidy ECO 0,1 – 0,8 mg/l S2- 90 MN931094 1 1 817 Kč bez DPH
koupit
Sulfidy ECO NB/PF-12 90 MN931294 1 1 130 Kč bez DPH
koupit
Tenzidy (anionické) ECO 0,1 - 5 mg/l MBAS 50 MN931050 1 3 316 Kč bez DPH
koupit
Tenzidy (anionické) ECO NB 50 MN931250 1 1 519 Kč bez DPH
koupit
Tenzidy (kationické) ECO 0,1 - 20 mg/l CTAB 50 MN931051 1 3 065 Kč bez DPH
koupit
Tenzidy (kationické) ECO NB 50 MN931251 1 1 393 Kč bez DPH
koupit
Tvrdost celková ALPHA 1 – 10 °d a více 50 MN935042 1 638 Kč bez DPH
koupit
Tvrdost celková ECO 1 – 10 °d a více 100 MN931029 1 1 199 Kč bez DPH
koupit
Tvrdost celková H20 F TITR 0,5 – 20 °d ║ 0,1 – 3,6 mmol/l 200 MN915005 1 1 393 Kč bez DPH
koupit
Tvrdost celková H20 F TITR NB 200 MN915205 1 935 Kč bez DPH
koupit
Tvrdost uhličitanová C20 TITR 0,5 – 20 °d ║ 0,2 – 7 mmol/l 200 MN915003 1 1 393 Kč bez DPH
koupit
Tvrdost uhličitanová C20 TITR NB 200 MN915203 1 935 Kč bez DPH
koupit
Tvrdost uhličitanová ALPHA 1 – 10 °d a více 100 MN935016 1 580 Kč bez DPH
koupit
Tvrdost uhličitanová ECO 1 – 10 °d a více 100 MN931014 1 1 199 Kč bez DPH
koupit
Tvrdost zbytková ALPHA 0,04 – 0,30 °d 200 MN935080 1 1 130 Kč bez DPH
koupit
Tvrdost zbytková H2 TITR 0,05 – 2 °d ║ 0,01 – 0,36 mmol/l 200 MN915002 1 1 393 Kč bez DPH
koupit
Tvrdost zbytková H2 TITR NB 200 MN915202 1 935 Kč bez DPH
koupit
Vápník ECO 1 kapka ≡ 5 mg/l Ca2+ 100 MN931012 1 970 Kč bez DPH
koupit
Vápník CA 20 TITR 0,5 – 20 °d ║ 0,1 – 3,6 mmol/l 200 MN915010 1 1 393 Kč bez DPH
koupit
Vápník CA 20 TITR NB 200 MN915210 1 935 Kč bez DPH
koupit
Zinek ECO 0,5 – 3 mg/l Zn2+ 120 MN931098 1 1 611 Kč bez DPH
koupit
Zinek ECO NB/PF-12 120 MN931298 1 1 038 Kč bez DPH
koupit
Železo HE 0,01 – 0,20 mg/l Fe 300 MN920040 1 2 870 Kč bez DPH
koupit
Železo HE NB 300 MN920140 1 1 805 Kč bez DPH
koupit
Železo 2 ECO 0,04 – 1,0 mg/l Fe 100 MN931026 1 1 347 Kč bez DPH
koupit
Železo 2 ECO NB/PF-12, PF-3A 100 MN931226 1 1 015 Kč bez DPH
koupit
Železo 1 ECO 0,04 – 1,0 mg/l Fe 200 MN931025 1 1 748 Kč bez DPH
koupit
Železo 1 ECO NB/PF-12, PF-3A 200 MN931225 1 1 382 Kč bez DPH
koupit
Chlor volný PP 0,03 – 6,00 mg/l Cl2 100 MN936220 1 893 Kč bez DPH
koupit
Chlor celkový / ozon PP 0,03 – 6,00 mg/l Cl2 ║ 0,03 - 4,00 mg/l O3 100 MN936221 1 893 Kč bez DPH
koupit
pH 6,2-8,2 PP 6,2 - 8,2 100 MN936222 1 1 098 Kč bez DPH
koupit
Sírany PP 15 – 200 mg/l SO42- 100 MN936223 1 1 282 Kč bez DPH
koupit
Křemík LR PP 0,02 - 2,10 mg/l SiO2 ║ 0,01 - 1,0 mg/L Si 100 MN936224 1 3 424 Kč bez DPH
koupit
Křemík HR PP 2 – 210 mg/l SiO2 ║ 1– 100 mg/l Si 100 MN936225 1 3 424 Kč bez DPH
koupit
Dusičnany PP 1 - 50 mg/l NO3-N ║ 5 - 220 mg/l NO3- 100 MN936226 1 2 020 Kč bez DPH
koupit
Chlor volný PP 0,03 – 6,00 mg/l Cl2 1000 MN936220.1 1 6 664 Kč bez DPH
koupit
Chlor celkový / ozon PP 0,03 – 6,00 mg/l Cl2 ║ 0,03 - 4,00 mg/l O3 1000 MN936221.1 1 6 664 Kč bez DPH
koupit
Železo PP 0,03–3,00 mg/l Fe 100 MN936227 1 940 Kč bez DPH
koupit
Fosforečnany PP 0,02 – 4,5 mg/l PO₄³⁻ ║ 0,01–1,5 mg/l PO₄-P 100 MN936228 1 1 696 Kč bez DPH
koupit
Amoniak PP 0,01 – 0,50 mg/l NH₄-N (24 mm) ║ 0,02–0,80 mg/l NH₄-N (16 mm) 100 MN936229 1 5 692 Kč bez DPH
koupit
Dusitany PP 0,005–0,300 mg/l NO₂-N (24 mm) ║ 0,01–0,30 mg/l NO₂-N (16 mm) 100 MN936230 1 1 588 Kč bez DPH
koupit